Białogard, Goleniów i Cedynia – to gminy, które w ostatnich dniach podpisały umowy na rozbudowę infrastruktury rowerowej na swoim terenie. Do wszystkich inwestycji dołoży się UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Białogard

Droga rowerowa, która przebiegnie po nasypie dawnej kolei wąskotorowej , a która połączy 4 miejscowości w gminie Białogard i liczyć będzie ponad 7 km. Nowa droga rowerowa Nasutowo, Kamosowo, Łęczno i Białogard. Na jej trasie przewidziano trzy miejsca postojowe wyposażone w stojaki oraz ławki. Koszt inwestycji wyniesie 4,1 mln zł, z czego 3,2 mln zł przeznaczy z unijnej dotacji Urząd Marszałkowski. Prace przy projekcie związanym z budową trasy władze gminy Białogard zaplanowały od połowy br. Inwestycja ma być zrealizowana nie później niż do grudnia 2021 roku. 

Goleniów

Gmina Goleniów rozbuduje sieć ścieżek rowerowych. Na jej terenie przybędzie prawie 4 km nowej infrastruktury. Prowadzić będzie od węzła Goleniów Park Przemysłowy do dworca kolejowego.  Inwestycja uatrakcyjni, a przede wszystkim poprawi dostępność komunikacyjną do ważnych obszarów funkcjonalnych Goleniowa, np. Parku Przemysłowego. Nowa rowerowa infrastruktura, która powstanie w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, liczyć będzie ponad 3,6 km. Wybudowana będzie ona od ul. Prostej w Łozienicy i zbiegnie się z istniejącą już ścieżką przy ul. Nowej. Dodatkowo trasa pojawi się także wzdłuż ul. Granitowej, z jednoczesnym połączeniem jej z planowanym w ramach Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej węzłem przesiadkowym.

Koszt przedsięwzięcia wyniesie około 4 mln zł, z czego ponad 2,1 mln zł przeznaczy z unijnej dotacji Urząd Marszałkowski.

Cedynia

Wrzosowiska, Góra Czcibora czy dawny Klasztor Cysterek z XIII wieku, to te najbardziej znane atrakcje Cedyni. Gmina chce wykorzystać potencjał powstających na Pomorzu Zachodnim tras rowerowych oraz tych już istniejących po stronie niemieckiej i zbudować 6 km szlak.  Ma mieć asfaltowe podłoże i przebiegać w pasie drogi wojewódzkiej nr 124 oraz po nasypie dawnej linii kolejowej Bad Freienwalde – Cedynia. Zawarty 12 sierpnia list intencyjny to pierwszy krok do sporządzenia projektu budowlanego i realizacji inwestycji. Zadanie zostanie zrealizowane przez Gminę Cedynia. Inwestycja jest istotna zarówno ze względu na turystykę, jak i komunikację.

List intencyjny dotyczący „Budowy drogi rowerowej z miejscowości Cedynia do miejscowości Osinów Dolny”  obejmuje współpracę oraz zaangażowanie merytoryczne przy realizacji przedsięwzięcia, m.in. w zakresie odcinka przebiegającego w ciągu Drogi Wojewódzkiej 124. Strony deklarują wzajemne wsparcie i wymianę informacji.

Przechodząca przez Gminę Cedynia Trasa Pojezierzy Zachodnich wraz z trasą Starego Kolejowego Szlaku, Trasą Zielonego Pogranicza (część szlaku Blue Velo) i szlakiem Velo Baltica, tworzą Sieć Tras Rowerowych Pomorza Zachodniego. Realizowany przez Województwa Zachodniopomorskie projekt to prawdziwa rowerowa rewolucja na Pomorzu Zachodnim, która już niedługo będzie liczyła 1100 km szlaków. Jest to możliwe dzięki temu, że nowobudowane odcinki łączą się ze ścieżkami rowerowymi, które zostały zbudowane, bądź są budowane przez lokalne samorządy. Tylko w ubiegłym roku odpowiadający za większość inwestycji Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich zbudował blisko 110 km tras. Na 2019 r. zaplanowano rozpoczęcie budowy i oznakowanie ponad 270 km tras, a także objęcie dokumentacją projektową kolejnych 483 km szlaków.

źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego