W Krakowie liczba ścieżek zwiększa się z każdym miesiącem. Obecnie DDR, kontrpasów, ścieżek pieszo-rowerowych i przejazdów rowerowych jest w mieście 221 km.

Wczoraj informowaliśmy na naszej stronie o bardzo optymistycznych statystykach ruchu rowerowego w Krakowie. Dziś, za portalem krakow.pl podajemy garść informacji o stanie rozbudowy infrastruktury rowerowej.

Obecnie w mieście realizowane są dwie inwestycje z zakresu infrastruktury rowerowej: ścieżka rowerowa od ul. Przybyszewskiego wzdłuż ulic: Armii Krajowej oraz Jasnogórskiej do granic Miasta Krakowa (ZIT) oraz budowa ścieżki rowerowej od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamieńskiego (wraz z kładką na ul. Kamieńskiego) w Krakowie – trwa realizacja robót budowlanych.

Najbliższe plany:

1.Przebudowa ścieżki rowerowej wzdłuż Wisły na odcinku ul. Widłakowa – ul. Tyniecka – trwa etap projektowy. Zadanie realizowane jest w trybie zaprojektuj i zbuduj

2. Projekt „Łączymy Parki Krakowa” z dzielnicy I, IV, V, VI, VII do Ojcowa:

  • podpisano umowę z wykonawcą zadania: budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. Przybyszewskiego do ul. Piastowskiej w formule „zaprojektuj i zbuduj” – BO edycja IV. Trwają prace projektowe. Termin zakończenia robót budowlanych: 30 października 2019 r.                    
  • wybrano wykonawcę zadania: budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Al. Kijowskiej na odcinku od ul. Lea do ul. Mazowieckiej w formule „zaprojektuj i zbuduj” – BO edycja III. Termin realizacji zamówienia: 30 października 2019 r.

3. Budowa ścieżki rowerowej w ciągu wałów Wisły wraz z obiektem mostowym nad rzeką Białuchą w Krakowie – została opracowana koncepcja

4. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Babińskiego i Skotnickiej od ul. Bunscha do ul. Trockiego w Krakowie – zadanie jest realizowane w trybie „zaprojektuj i zbuduj”. Zakończona została faza opracowywania dokumentacji projektowej

5. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż alei 29 Listopada na odcinku od Żelaznej do Opolskiej – ogłoszono przetarg: budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Alei 29 Listopada na odcinku od ul. Żelaznej do ul. Opolskiej w Krakowie – etap I w systemie P+B. Złożone zostały dwie oferty

6. Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi – Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie – zadanie jest realizowane w trybie „zaprojektuj i zbuduj”. Trwa faza opracowywania dokumentacji projektowej

7. Budowa ścieżki rowerowej w ciągu wałów Wisły wraz z obiektem mostowym nad rzeką Białuchą w Krakowie – została opracowana koncepcja.

W opracowaniu jest również plan budowy ścieżek rowerowych wzdłuż rzek w Krakowie w ramach projektu „Wisła łączy”. W jego ramach ma powstać ponad 50 km tras pieszo-rowerowych oraz kajakowych wzdłuż Wisły i jej dopływów łączących w nowy sposób różne rejony Krakowa. Dokładne przebiegi ścieżek pieszo-rowerowych, a tym samym rejony Krakowa, które zostaną ze sobą połączone będą znane po opracowaniu projektu koncepcyjnego. Na obecnym etapie inwestycji (faza przygotowawcza) zbierane są wszystkie niezbędne informacje i uwarunkowania środowiskowe oraz przyrodnicze, które mogą mieć wpływ na przebieg przedmiotowych tras.

źródło: www.krakow.pl