Stowarzyszenie Rowerowy Poznań opracowało raport, w którym podsumowuje dwa miesiące funkcjonowania roweru 4. generacji w ramach Poznańskiego Roweru Miejskiego

Rowerowy Poznań to jedna z najbardziej prężnych organizacji rowerowych w Polsce. Stowarzyszenie jest autorem wielu opracowań i komentarzy. Na co dzień na ich stronie i fan-page’u na facebook-u można obserwować jak przyglądają się infrastrukturze i sprawom okołorowerowym w stolicy Wielkopolski. Organizację cechuje niezwykła trafność stawianych diagnoz.

Raport

W kwietniu bieżącego roku Miasto Poznań rozbudowało Poznański Rower Miejski (PRM), wprowadzając bezstacyjne rowery 4. generacji (4G), uzupełniające działający od 2012 roku system 3. generacji (3G). W efekcie powstał system „hybrydowy”, łączący cechy obu generacji. Stowarzyszenie Rowerowy Poznań przeprowadziło po dwóch miesiącach funkcjonowania rowerów 4G audyt, którego efektem jest obszerny raport wskazujący błędy i problemy użytkowników, związane z wdrożeniem i bieżącym utrzymaniem systemu przez Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu i operatora obu systemów, Nextbike Polska.

rowerowypoznan.pl

Wśród błędów pojawiają się takie problemy:

  • rozładowane baterie komputerów rowerów 4G i w konsekwencji brak możliwości samodzielnego zwrotu roweru,
  • wiele rowerów 4G jest niesprawnych – stoją po kilka, nawet kilkanaście dni bez serwisu, co narusza umowę między Miastem a Operatorem,
  • problemy z odróżnieniem roweru 3G i 4G,
  • niepoprawne wyznaczanie stref zwrotu rowerów 4G,
  • ukrywanie rowerów na prywatnych posesjach,
  •  błędy w aplikacji i na stronie www.

Cały raport dostępny jest na stronie:

Polecamy lekturę raportu nie tylko mieszkańcom Wielkopolski. Zgromadzone w niezwykle profesjonalny sposób, dane i przykłady, powinni przestudiować urzędnicy odpowiedzialni za rozwój infrastruktury rowerowej i roweru publicznego. Wiele z omawianych w raporcie problemów dałoby się w łatwy sposób uniknąć. Raport mieści się na 15 stronach.

źródło: tekst i grafiki www.rowerowypoznan.pl