Kongres Mobilności Aktywnej to jedno z najważniejszych środkowoeuropejskich wydarzeń poświęconych szerokim aspektom mobilności – ze szczególnym naciskiem na ruch rowerowy i pieszy – oraz dobrym praktykom budowania przestrzeni miejskiej pod kątem wysokiej jakości życia. 

Wydarzenie to skierowane jest do przedstawicieli samorządów, instytucji rządowych, firm, szkół, organizacji pozarządowych i innych instytucji działających na polu transportu i mobilności, czy zagospodarowania przestrzeni publicznych.

Tegoroczna edycja Kongresu będzie koncentrować się przede wszystkim wokół następujących obszarów tematycznych: mobilność zrównoważona w miastach, psychologia i socjologia transportu, transport autonomiczny i jego wpływ na mieszkańców miast, mobilność aktywna wspomagana elektrycznie (głównie rowery elektryczne).

Główną areną X Kongresu Mobilności Aktywnej będzie Stadion Energa Gdańsk (24 września) oraz Europejskie Centrum Solidarności (25 września). Nie zabraknie studyjnego przejazdu rowerowego po Gdańsku. Liczne prezentacje, przemowy, sesje warsztatowe oraz możliwość spotkania ekspertów, analityków i praktyków w dziedzinie zrównoważonej mobilności sprawiają, że Kongres od lat jest miejscem spotkań praktyków i teoretyków nie tylko w tematyce mobilności i zagospodarowania przestrzeni miejskich.

Więcej informacji: www.kongresmobilnosci.pl