Mają poprawić bezpieczeństwo i polepszyć relacje między rowerzystami a innymi użytkownikami dróg. Zarekomendowane do stosowania zarządcom dróg i ulic, projektantom infrastruktury drogowej oraz inwestorom wytyczne wydało Ministerstwo Infrastruktury.

Komentarz na początek

Opublikowanie przez Ministerstwo Infrastruktury wytycznych bezpiecznego ruchu rowerowego to z pewnością fakt, który „środowisko rowerowe” powinno odnotować. W ostatnim czasie, o czym pisaliśmy na naszej stronie, podobne opracowanie wydała Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia.

Nie wiedzieć dlaczego o fakcie publikacji krajowego dokumentu nie dowiedziałem się „ze środowiska”, ale zupełnie przypadkiem, szukając czegoś na stronie resortu. Dałem sobie kilka dni, czekając aż informacje o tym tym „przełomowym dla rowerzystów momencie” dotrą do mnie z facebook-a czy innego zakątka rowerowego internetu. Tak się jednak nie stało.

Cieszy fakt, że ministerstwo zdecydowało się wydać wytyczne. W weekend przeczytałem cały dokument i oprócz kilku rzeczywiście ważnych tematów i rozwiązań w nim zaproponowanych znalazłem kilka rzeczy, do których można się przyczepić. Największe zastrzeżenie jakie mam jednak do przygotowanych wytycznych dotyczy „szerokich konsultacji” jakie miały być przeprowadzone. Z lektury samego dokumentu nie dowiemy się kto konsultował, ani jak konsultowano. Jedyne o czym wspomina to konsultacje z 17-stoma zarządami dróg. Może dlatego żadne „środowisko rowerowe zrzeszone w różnych organizacjach, w tym o zasięgu ogólnopolskim” nie pochwaliło się, było nie było, swoim wkładem…

Razi mnie także fakt, że z jednej strony ministerstwo chce dbać o bezpieczeństwo rowerzystów, z drugiej odmawia publikacji raportu dot. bezpieczeństwa pieszych. Znaczy, że co mówimy tylko o tym co jest dobre?

Poniżej komunikat ministerstwa wraz z linkami do opracowanych dokumentów.

Wytyczne bezpiecznego ruchu rowerowego

Od wielu lat w Polsce obserwujemy znaczny wzrost zainteresowania ruchem rowerowym, w związku z tym wzrosło także zapotrzebowanie na rozwój bezpiecznej i funkcjonalnej infrastruktury dla rowerzystów. Przedstawiciele zarządców dróg, dzięki opracowanym z inicjatywy Ministerstwa Infrastruktury Wytycznym bezpiecznego ruchu rowerowego będą mogli skorzystać z gotowych pomysłów na budowę, eksploatację i utrzymanie w należytym stanie technicznym infrastruktury rowerowej. Zastosowanie rozwiązań z wytycznych pozwoli na znaczną poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i polepszenie relacji pomiędzy użytkownikami dróg

– powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Mając na uwadze bezpieczeństwo rowerzystów w ruchu drogowym, Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, działającej przy Ministerstwie Infrastruktury, zlecił opracowanie Wytycznych bezpiecznego ruchu rowerowego.  Opracowanie to zostało zarekomendowane przez Ministra Infrastruktury do stosowania przez wszystkich zarządców dróg i ulic, projektantów infrastruktury drogowej oraz inwestorów jako standard.

Wytyczne bezpiecznego ruchu rowerowego zostały zrealizowane przez Instytut Transportu Samochodowego oraz firmę Teresa Zamana M&G Consulting Marketing z Warszawy.

Badania parametrów ruchu rowerowego

Wytyczne bezpiecznego ruchu rowerowego powstały m.in. w wyniku badań terenowych przeprowadzonych w 80 różnych lokalizacjach na terenie kraju.  Badania te objęły 16 różnych typów istniejącej infrastruktury przeznaczonej dla ruchu rowerowego, głównie pod kątem jej czytelności, wygody użytkowania i bezpieczeństwa ruchu. Badano także parametry ruchu rowerowego,  takie  jak natężenie i prędkość ruchu, widoczność, przejezdność w obrębie skrzyżowań, itp. W trakcie realizacji zamówienia prowadzone były m.in. badania ankietowe wśród użytkowników infrastruktury rowerowej, a także kierowców innych pojazdów, pieszych oraz zarządców dróg.

Szerokie konsultacje

Pod koniec 2018 r. opracowanie zostało udostępnione do szerokich konsultacji, w których wzięli udział przedstawiciele środowisk rowerowych zrzeszonych w różnych organizacjach, w tym o zasięgu ogólnopolskim, zarządcy dróg samorządowych, przedstawiciele organów zarządzających ruchem drogowym oraz indywidualni użytkownicy rowerów. Wiele ze zgłoszonych w trakcie konsultacji uwag i wniosków zostało uwzględnionych w opracowaniu.

Zakres opracowania

Wytyczne składają się z dwóch części, obejmujących:

Opracowanie  stanowi oczekiwany od wielu lat, cenny materiał dla jednostek samorządu terytorialnego różnych szczebli planujących realizację infrastruktury przeznaczonej dla ruchu rowerowego. Katalog przykładowych rozwiązań infrastruktury dla rowerzystów zawiera schematy bezpiecznych rozwiązań geometrycznych i organizacji ruchu, zdjęcia przykładowych rozwiązań, kryteria i warunki ich stosowania, czy też schematy przykładowych konstrukcji nawierzchni. W katalogu ujęto ponadto jednostkowe kalkulacje cenowe, które mogą stanowić pomoc przy szacowaniu kosztów poszczególnych inwestycji. – Wzrastająca popularność rowerów i troska o bezpieczeństwo rowerzystów wymagają stworzenia odpowiedniej infrastruktury, która z jednej strony spełni pokładane w niej oczekiwania, z drugiej zaś nie będzie powodowała konfliktów z innymi uczestnikami ruchu. Odpowiedzią na te potrzeby jest opracowanie Wytyczne bezpiecznego ruchu rowerowego, które jest źródłem fachowej wiedzy dla samorządowców, w tym praktyków zajmujących się bezpieczeństwem ruchu drogowego. Opracowanie stanowi także zbiór praktycznych wskazówek jak organizować bezpieczne środowisko drogowe dla rozwijającego się ruchu rowerowego, jak planować sieci dróg dla rowerów, jakie rozwiązania organizacji ruchu zapewnią wygodę i bezpieczeństwo w konkretnych warunkach drogowych – powiedział dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego prof. Marcin Ślęzak.

Wytyczne bezpiecznego ruchu rowerowego to kolejne opracowanie, które ma na celu ułatwienie budowy bezpiecznej, przyjaznej użytkownikom i funkcjonalnej infrastruktury transportowej w Polsce.

Wytyczne prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych

W 2018 r. Minister Infrastruktury zatwierdził wytyczne prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych. Wytyczne są rekomendowane wszystkim zarządcom dróg i ulic, zarządcom  oświetlenia, projektantom drogowym i oświetleniowym, inwestorom i wykonawcom do stosowania jako standard w zakresie przygotowania inwestycji, budowy, przebudowy, remontu oraz utrzymania dróg.

Opracowanie zostało przygotowane przez działającą przy Ministerstwie Infrastruktury Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, we współpracy z Politechniką Gdańską, Politechniką Warszawską, Instytutem Badawczym Dróg i Mostów oraz Fundacją Rozwoju Inżynierii Lądowej.

Katalog typowych konstrukcji obiektów mostowych i przepustów

W czerwcu 2019 r. minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podpisał rekomendację dla stosowania Katalogu typowych konstrukcji drogowych obiektów mostowych i przepustów, który pozwoli na obniżenie kosztów projektowania i budowy obiektów tego typu na polskich drogach. Jest to kolejny element procesu optymalizacji kosztów realizacji inwestycji drogowych.

Opracowanie przygotowane przez zespół ekspertów pod kierownictwem profesora Tomasza Siwowskiego zawiera ponad 50 typowych projektów mostów i przepustów dla dróg wszystkich kategorii. Do opracowania katalogu wykorzystano rozwiązania zastosowane w ostatnich latach w inwestycjach realizowanych w Polsce oraz innych państwach Unii Europejskiej. Korzystanie z katalogu, który został udostępniony na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury, jest nieodpłatne.