Zarząd Dróg Miejskich rozstrzygnął właśnie przetarg na wykonanie opracowania pt. „Studium Koncepcyjne Funkcjonowania Warszawskiego Roweru Publicznego. Za opracowanie jakie będzie Veturilo po 2020 r. warszawski samorząd zapłaci niecałe 160 tys. zł.

Przetarg ogłoszony został w połowie czerwca. Przed przystępującymi do przetargowej rywalizacji podmiotami postawiono zadanie stworzenia dokumentu , który ma odpowiedzieć jaki będzie optymalny sposób rozwoju Veturilo w zakresie m.in. liczby i rozlokowania punktów wypożyczeń, taryfy, modelu wypożyczeń (stacje, ich brak, lub model pośredni), rodzaju oferowanych rowerów oraz ich szczegółowej specyfikacji technicznej. Przed wykonawcą postawiono zadanie przyjrzenia się funkcjonowaniu różnych modeli systemów roweru publicznego w Polsce i na świecie oraz dogłębnie przeanalizować statystyki wypożyczeń Veturilo. Zasadność wprowadzenia konkretnych rozwiązań w Warszawie będzie oceniania pod kątem min. kosztu funkcjonowania, awaryjności, lokalizacji, odporności na warunki atmosferyczne czy też akty wandalizmu.

Studium za 159 838,50 zł

Najwyższą punktację w przetargu zdobyła firma Ko projekty Katarzyna Chojnacka. Podstawowym kryterium wyboru (60%) była cena. Dodatkowe punkty można było uzyskać także za skrócenie czasu wykonania Przedmiotu Zamówienia (30%) oraz posiadanie w zespole opracowującym studium przynajmniej jednego eksperta z zakresu transportu publicznego w warunkach polskich (10%). Wykonawca zadeklarował napisanie Studium w 130 dni.

Wybór najkorzystniejszej oferty

Będą konsultacje

Jak przypomina Pełnomocnik Prezydenta m. st. Warszawy ds. komunikacji rowerowej dokument, który powstanie będzie podlegał konsultacjom społecznym

Planujemy co najmniej 10 kilkugodzinnych spotkań z mieszkańcami organizowanych w godzinach popołudniowych lub weekendy. Autorzy opracowania przedstawią efekty swojej pracy, a warszawiacy będą mogli zgłosić do nich swoje uwagi. W ramach procesu konsultacji przewidziana jest też możliwość zgłaszania propozycji drogą internetową. Przygotujemy w tym celu specjalną interaktywną mapę.

Jakie Veturilo po 2020 roku?