„Standardy i wytyczne kształtowania infrastruktury rowerowej” opracowane przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię zostały zarekomendowane przez Zarząd Województwa Śląskiego do stosowania przy staraniu się o unijne pieniądze w ramach RPO na realizację inwestycji rowerowych w regionie.

Dokument stał się rekomendacją dla beneficjentów funduszy europejskich w ramach RPO, zarządzonych z poziomu Samorządu Województwa Śląskiego. Oznacza to, że jeżeli jakaś gmina będzie chciała realizować na swoim terenie jakąś inwestycję związaną z infrastrukturą rowerową (a tych w województwie śląskim nie brakuje), przy wsparciu funduszy unijnych, to musi stosować metropolitalne standardy. O standardach i ich implementacji w poszczególnych miastach Metropolii pisaliśmy m. in. TUTAJ.

Zarząd Województwa, mając na uwadze rozwijanie możliwie spójnej i jednolitej, wysokiej klasy infrastruktury rowerowej na terenie województwa śląskiego, przyjął „Standardy i wytyczne kształtowania infrastruktury rowerowej” opracowane przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię.

fragment komunikatu Zarządu Województwa Śląskiego

Wcześniej Zarząd Województwa Śląskiego zaadoptował przygotowany przez GZM dokument jako element polityki rowerowej w skali regionu. Co więcej standardy mają być stosowanie przez Urząd Marszałkowski i jego jednostki organizacyjne, w szczególności przez Zarząd Dróg Wojewódzkich.

Standardy i wytyczne kształtowania infrastruktury rowerowej Metropolii GZM

Dokument określa m.in. podstawowe wymagania dotyczące budowy poszczególnych elementów infrastruktury wraz z parametrami technicznymi, mającymi zapewnić zarówno komfort, jak i bezpieczeństwo podróży. Zawiera również różnego rodzaju zalecane lub rekomendowane rozwiązania, których wybór zależy zazwyczaj od istniejących uwarunkowań i wymaga wykonania przez inwestora oraz projektanta odpowiednich analiz.

Dokument dostępny jest TUTAJ