We wtorek, 27 sierpnia, nowi członkowie Śląskiej Rady Rowerowej odebrali oficjalne powołania. Przed nimi okres wytężonej pracy.

kom. pras.

Rada (Śląska Rada Rowerowa – przyp.) będzie ogromnym wsparciem w prowadzeniu polityki rowerowej w regionie. Zależało nam na możliwości uzgadniania wszelkich planów dotyczących infrastruktury ze społecznymi grupami rowerowymi. Wszystko po to, by mogły jak najlepiej służyć naszym mieszkańcom

mówił wręczając powołania wicemarszałek Dariusz Starzycki.

Po ceremonii wręczenia powołań omówiono najpilniejsze tematy jakimi zająć powinna się Rada oraz termin roboczego już spotkania.

Śląska Rada Rowerowa formalnie została powołana już w czerwcu tego roku, teraz, po okresie wakacyjno-urlopowym rozpoczyna swoją działalność. Jej celem jest usystematyzowanie zagadnień związanych z rozwojem ruchu rowerowego w województwie śląskim oraz stworzenie forum konsultacyjnego i opiniodawczo-doradczego marszałka województwa śląskiego w sprawach polityki rowerowej.

Do kluczowych zadań Rady należeć będą min.: udział we wdrożeniu regionalnych standardów technicznych infrastruktury rowerowej, inicjowanie i opiniowanie projektów dot. przebiegu regionalnych i ponadregionalnych tras rowerowych czy udział w opracowaniu jednolitego w skali województwa systemu ewidencji, numeracji i oznakowania tras rowerowych.

Ważnym elementem działalności Rady będzie współpraca z innymi ciałami doradczymi marszałka województwa śląskiego w tym w szczególności z Wojewódzką Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

źródło: slaskie.pl, tof. Katarzyna Łabarzewska UMWS