Uwagi do planu zagospodarowania rejonu placu Narutowicza