Uwagi do budowy tunelu pod torami kolejowymi w ciągu ulic Marsa – Chruściela

W ramach konsultacji projektów rowerowych w ramach współpracy Miasta (Biura Zarządzania Ruchem Drogowym) z BKDS ds. Transportu przesyłam uwagi Stowarzyszenia „Zielone Mazowsze”, dotyczące konsultowanego projektu budowy tunelu pod torami…

Czytaj więcej: Uwagi do budowy tunelu pod torami kolejowymi w ciągu ulic Marsa – Chruściela