W ubiegłym tygodniu zmiany w organizacji ruchu wprowadzono na ulicach Lekarskiej i Siemaszki.

Jak informuje Zarząd Transportu Miejskiego w Krakowie, po wprowadzeniu zmian, w mieście polskich królów kontraruch rowerowy funkcjonuje na 250 ulicach.

Czym jest kontraruch rowerowy?

Za wikipedią:

możliwość poruszania się rowerem w kierunku przeciwnym do ogólnej organizacji ruchu

Kontraruch rowerowy jest powszechny w wielu krajach Unii Europejskiej. Rozwiązanie powszechnie stosuje się m.in. w Belgii, Francji, Holandii, Niemczech, na Węgrzech i w Wielkiej Brytanii. W Belgii i Francji zarządcy drogi mają prawny obowiązek stosowania takiej organizacji ruchu jako domyślne.

Dzięki kontraruchowi rowerzyści mogą omijać niebezpieczne ulice i skrzyżowania o dużym natężeniu ruchu. Mogą także często skracać pokonywany dystans, co dodatkowo zwiększa konkurencyjność roweru wobec innych środków transportu. Dodatkowo w pewnych konfiguracjach kontraruch ogranicza konieczność wykonywania przez rowerzystów manewru skrętu w lewo. Manewr ten najbardziej naraża ich na potrącenie przez samochód.

żródło: krakow.pl