Po raz kolejny Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie przygotował raport „Warszawski pomiar ruchu rowerowego”. Według danych z liczników, w II kwartale 2018 roku ruch rowerowy wzrósł wzrósł o 37% r/r.

Wczoraj pisaliśmy o raporcie przygotowanym przez ZDM dotyczącym bezpieczeństwa na warszawskich drogach, w którym sporo uwagi poświęcono bezpieczeństwu rowerzystów. Dziś odsyłamy do kolejnego raportu przygotowanego przez ZDM. Raport dostępny jest na stronie internetowej Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie (kliknięcie w link, lub grafikę poniżej otwiera nowe okno).

Warszawski Pomiar Ruchu Rowerowego 2018 został przeprowadzony samodzielne przez Zarząd Dróg Miejskich. Za przeprowadzenie pomiarów i opracowanie ich wyników odpowiadał Wydział Zrównoważonej Mobilności. Pomiary ręczne wykonano w 10 miejscach w Warszawie. Pomiary automatyczne wykonały liczniki rozmieszczone w 17 punktach.


Warszawski pomiar ruchu rowerowego 2018

Pomiary ręczne wykonywane były w dni powszednie (wtorek, środa, czwartek) w godzinach 7:30-8:30 oraz 16:00-17:00. Każdy kwadrans zapisywany był oddzielnie, aby możliwe było wskazanie zmian w natężeniu ruchu w trakcie poszczególnych pomiarów w interwałach piętnastominutowy. Pomiarów dokonano w dniach 12,13 i 14 czerwca 2018 roku. Ze względu na ograniczony zakres tegorocznych pomiarów ręcznych zdecydowano się przyjąć metodykę z lat 2014-2015. W późniejszych latach zakres pomiarów był rozszerzony. Zwiększono zarówno liczbę punktów pomiarowych, jak i godziny ich wykonywania.

Ruch rowerowy w Warszawie stale rośnie i bije kolejne rekordy. Wg. danych z liczników, w II kwartale 2018 roku wzrósł o 37% w stosunku do roku analogicznego okresu w roku poprzednim. We wrześniu tego roku odnotowaliśmy przekroczenie granicy miliona przejazdów w ciągu jednego roku na pojedynczej trasie. Jest to pierwszy taki przypadek w historii prowadzenie pomiarów w Polsce.

Rekordowy wynik padł na ulicy Świętokrzyskiej, która kilka lat temu, wskutek przebudowy, zyskała komfortową drogę dla rowerów. Przykłady takie jak ten pokazują, że dotychczasowe inwestycje w rozwój ruchu rowerowego przynoszą wymierne efekty. Otwarcie w zeszłym roku kładki pieszo-rowerowej na Moście Łazienkowskim również spowodowało znaczny wzrost ruchu rowerowego w całym rejonie. Dzięki temu połączeniu odczyty z liczników na przedłużeniu mostu (w al. Stanów Zjednoczonych) zarejestrowały wzrost w ciągu roku aż o 70%, a porównując ruch rowerowy w kwartałach, aż o 120%.

Stale rośnie również udział kobiet w ruchu rowerowym. W roku 2018 wyniósł niemal 40%, czyli najwięcej w historii warszawskich pomiarów. Jest to istotny wskaźnik obrazujący dostępność infrastruktury rowerowej dla wszystkich użytkowników.

Punkty pomiarowe, w których zaobserwowano najwięcej rowerzystów to: al. Jana Pawła II na wysokości ul. Grzybowskiej, al. Prymasa Tysiąclecia na wysokości ul. Kasprzaka oraz ul. Świętokrzyska w rejonie ul. E. Plater. Są to fragmenty tras z wygodną infrastrukturą rowerową, części dłuższych korytarzy. Warto pamiętać, że pomiary ręczne są jedynie uzupełnieniem pomiarów z automatycznych liczników rowerowych. Ta metoda jest dobra przede wszystkim do pozyskiwania informacji niedostępnych dla automatów, takich jak np. płeć. Kompleksowych informacji o natężeniu ruchu na wybranych trasach dostarcza jednak dopiero pomiar automatyczny, ponieważ licznik rejestruje dane w trybie ciągłym przez cały rok. W związku z tym zasadna jest rozbudowa systemu liczników rowerowych przy jednoczesnej kontynuacji pomiarów ręcznych. Zarząd Dróg Miejskich konsekwentnie realizuje to założenie instalując kolejne liczniki przy okazji budowy nowych tras oraz remontu tych już istniejących.

źródło: rowery.um.warszawa.pl