Przybliża się realizacja ważnych inwestycji rowerowych w strategicznych punktach miasta. Chodzi o budowę trzech fragmentów drogi rowerowej: w obrębie Wzgórza Św. Maksymiliana, w Śródmieściu na ul. 10 Lutego i Władysława IV oraz przy Uniwersytecie Morskim. Poznaliśmy właśnie firmy, które stanęły do przetargu dotyczącego wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Inwestycja zakłada budowę trzech dróg rowerowych w ważnych miejscach Gdyni. Nowe ścieżki dla rowerzystów powstaną w obrębie Wzgórza Św. Maksymiliana na ul. Władysława IV i alejach Zwycięstwa i Piłsudskiego, przy Uniwersytecie Morskim oraz na ul. 10 Lutego i Władysława IV na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Armii Krajowej.

Dalsza rozbudowa spójnej infrastruktury ułatwiającej bezproblemowy przejazd rowerem przez całe miasto jest najlepszym sposobem na zachęcenie mieszkańców Gdyni do jazdy na rowerze. Dbanie o zwiększenie dostępnych opcji zrównoważonego transportu wpływa pozytywnie na poprawę jakości życia wszystkich mieszkańców miasta

mówi Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.

Budowa ścieżki rowerowej w ul. 10 Lutego oraz Władysława IV pozwoli spiąć system dróg rowerowych w Śródmieściu. Przebudowa ścieżki rowerowej w okolicach Węzła Wzgórze – wpłynie na komfort i bezpieczeństwo przejazdu. Modernizacja ścieżki rowerowej w ul. Morskiej jest przeprowadzana w porozumieniu z Uniwersytetem Morskim i ma zostać wybudowana przed obchodami 100-lecia istnienia uczelni. Z docelowej inwestycji ścieżek rowerowych skorzystają również piesi, ponieważ w planach jest również przebudowa istniejących chodników.

To kolejny etap rozwoju tras rowerowych w Gdyni. Przebudowa dróg w tych rejonach jest niezbędna, by poprawić bezpieczeństwo i zachęcić do przesiadki na rower. Dzięki tym projektom poprawi się spójność tras rowerowych w centrum miasta. Słowem – łatamy pourywane odcinki

wyjaśnia Jakub Furkal, pełnomocnik prezydenta Gdyni ds. komunikacji rowerowej.

W Zarządzie Dróg i Zieleni w Gdyni odbyło się otwarcie postępowania przetargowego dotyczącego zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy wybranych dróg w Gdyni w zakresie drogi rowerowej i chodnika”. Do przetargu stanęły dwie firmy – URBAN MEDIA z Warszawy oraz Maxprojekt z Gdyni. Obecnie trwa weryfikacja ofert, po której wyłoniony zostanie wykonawca zadania.

żródło: gdynia.pl