Rowery i podatki – tematy z pozoru bardzo odległe. Okazuje się, że niekoniecznie. Jedna z gmin wystąpiła do fiskusa o interpretację indywidualną w związku z funkcjonowaniem roweru publicznego. Odpowiedź nie jest dla gminy korzystna.

Na początku dwa zdania wytłumaczenia. Po pierwsze: przyjęto praktykę, że w upublicznianych na stronach Ministerstwa Finansów interpretacjach indywidualnych anonimizuje się dane wnioskodawcy. Oczywiście już po pierwszym zdaniu ktoś, kto interesuje się szeroko pojętą tematyką roweru publicznego, zorientuje się, że chodzi o miasto położone w centralnej Polsce, ale zgodnie ze zwyczajem nazwy miasta nie podamy 🙂 Dla większej przystępności treści nazwiemy to miasto „BATYSKAF”. Po drugie poruszana poniżej tematyka do prostych nie należy. Pomimo tego, że staram się wyjaśnić sprawę jak najlepiej potrafię nie gwarantuję, że tekst będzie jasny i zrozumiały. Takie podatki…

O co chodzi?

Jak zwykle o to samo. O pieniądze. Miasto Batyskaf, w którym funkcjonuje system roweru publicznego, zastanawia się, czy może odliczyć sobie VAT w momencie kiedy korzystający z roweru publicznego mieści się w bezpłatnym czasie przewidzianym regulaminem (w tym wypadku 20 minut).

Zaczyna się robić trudno? Ok, wyjaśniam.

Miasto jest czynnym podatnikiem VAT. Co to oznacza? Że może odliczyć od VAT-u należnego przy sprzedaży VAT naliczony przy zakupie. Jeszcze prościej: jeżeli podatnik sprzeda usługę wypożyczenia rowerów za 246 zł (200 zł + 46 zł podatku VAT) i w tym samym okresie kupi usługę serwisu tych rowerów za 123 zł (100 zł +23 zł VAT), to różnica pomiędzy kwotami netto (200-100=100) stanowi jego przychód, a różnica pomiędzy VAT-em należnym (46 zł przy sprzedaży), a naliczonym przy zakupie (23 zł) podlega rozliczeniu (46-23=23). W naszym przykładzie, w związku z tym, że VAT należny jest wyższy od VAT naliczonego podatnik odprowadzi kwotę wynikającą z różnicy do budżetu państwa. Może jednak stać się odwrotnie – np w miesiącu, w którym dużo pada podatnik wyda na serwis rowerów zdecydowanie więcej niż uzyska z wypożyczeń – wtedy VAT naliczony jest wyższy od należnego i przysługuje mu zwrot. To oczywiście tylko przykład.

Wracając do przypadku Batyskafu: miasto udostępnia w systemie roweru publicznego 20 minut bezpłatnej jazdy miejskim jednośladem. ALE, żeby skorzystać z tej przyjemności użytkownik musi wpłacić 20 zł opłaty inicjacyjnej i mieć na swoim koncie minimum 10 zł. W ocenie władz miasta pomimo tego, że za ten krótki czas nie ponosimy rzeczywistej opłaty (jest za darmo) to jest to darmowość pozorna. Wszak zapłaciliśmy wcześniej 20 zł opłaty i mamy na koncie „zamrożone” minimum 10 zł.

Miasto chciało odliczać podatek naliczony w cenie wypożyczenia jednośladów ogółem. A dokładniej – sumować wszystkie wypożyczenia i od ich wartości liczyć podatek VAT.

W ocenie Miasta, system wypożyczalni rowerów nie jest/nie będzie wykorzystywany do celów innych niż działalność gospodarcza. W tym miejscu Miasto pragnie raz jeszcze podkreślić, iż jak wskazało we wniosku, zgodnie z regulaminem korzystania z sytemu wypożyczalni, za pierwsze 20 minut jazdy rowerem publicznym nie jest/nie będzie naliczana opłata. Jednakże, w ocenie Wnioskodawcy, powyższe nie przesądza o tym, iż czynność wypożyczania rowerów w tym czasie/zakresie należy uznać za nieodpłatną. Usługę świadczoną przez Miasto należy bowiem, zdaniem Wnioskodawcy, oceniać globalnie. Innymi słowy, Miasto pragnie podkreślić, iż zapewnienie możliwości skorzystania z roweru publicznego przez pierwszy okres bez opłaty nie zmienia zasadniczo odpłatnego charakteru tejże usługi. Jak Miasto wskazało we wniosku, praktyka taka, umożliwiająca klientowi skorzystanie z danej usługi przez pierwszy okres bezpłatnie, jest powszechnie stosowana przez podmioty gospodarcze i ma na celu zachęcenie do korzystania z tejże usługi, nie zmienia jednakże faktu, iż jest to usługa zasadniczo odpłatna.

fragment interpretacji indywidualnej 0113-KDIPT1-1.4012.55.2019.2.MSU

Fiskus ma inne zdanie

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że miasto nie może odliczać podatku w całości. W jego ocenie nie jest możliwe ustalenie proporcji w jakiej świadczenie jest odpłatne, a w jakiej nie. W związku z czym miasto musi stosować proporcję narzuconą rozporządzeniem ministra finansów.

Jaki z tego wniosek?


Miastu nie opłaca się wypożyczać rowerów za darmo. Rodzi to bowiem konsekwencje braku możliwości odliczenia VAT-u w całości