„Women in cycling” (pol.: „Kobiety na rowerach”) to nowa inicjatywa koalicji organizacji branżowych i pozarządowych, której celem jest pomoc kobietom w uzyskaniu większej widoczności, wpływu i wiodącej roli w sektorze rowerowym. Grupa, oficjalnie zainaugurowana sesją inauguracyjną 24 lutego, ma na celu „przyciągnięcie kobiet do wszystkich miejsc, w których podejmowane są decyzje” – wyjaśniła Lauha Fried, dyrektor polityczny firmy Cycling Industries Europe, jedna z inicjatorów platformy.

Cycling Industries Europe, European Cyclists ’Federation, Velokonzept, Mobycon i CONEBI połączyły siły, aby ustanowić platformę Women in Cycling Europe, pracując jednocześnie niezależnie w mniejszych podgrupach. Wychodząc od chwili sprzed kilku lat podczas wydarzenia branżowego, podczas którego postawiono pytanie: „Gdzie są wszystkie kobiety?”, Grupa ma kilka celów, w tym zakończenie paneli wyłącznie męskich.

Równowaga płci i integracja

Grupa twierdzi, że jej celem jest „zwiększenie równości i różnorodności w tradycyjnie zdominowanym przez mężczyzn sektorze. Mobilność miejska podlega szybkim zmianom, a ruch rowerowy rośnie dwucyfrowo w wielu miastach w Europie i na całym świecie. Większa równowaga płci i integracja muszą odgrywać integralną rolę we wszystkich aspektach tego rozwoju ”.

„Sieć zapewnia platformę, która pomoże zwiększyć obecność kobiet w zarządach, panelach, konferencjach, rozmowach kwalifikacyjnych i na stanowiskach pracy. Mentoring, szkolenia i dzielenie się dobrymi praktykami będą w porządku obrad, wraz z portalem eksperckim i grupą LinkedIn. Wizja Women In Cycling dotyczy zróżnicowanego, integracyjnego sektora rowerowego, który zapewnia równe szanse i przyczynia się do pełnego wykorzystania potencjału roweru ”- wyjaśnił komunikat prasowy zapowiadający uruchomienie.

Bonnie Tu: wzór do naśladowania

Przewodnicząca Giant, Bonnie Tu, wygłosiła przemówienie podczas inauguracji internetowej inicjatywy 24 lutego. Jako jedna z najstarszych osobistości w branży, opowiedziała o swoim doświadczeniu we wprowadzaniu Liv, marki wyłącznie dla kobiet, i kierowaniu jedną z największych marek rowerowych na świecie. Wyjaśniła, jak uważa, że ​​nadszedł czas, aby „zmienić negatywne postrzeganie kobiet w branży rowerowej. Moim obowiązkiem i marzeniem jest zachęcenie większej liczby kobiet do udziału w naszej branży i wsiadania na rower ”.