Nowelizacja prawa o ruchu drogowym, znana jest także pod nazwą ustawy hulajnogowej. Uregulować ma poruszanie się m. in. na ehulajnogach. Właśnie trafiła do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Projekt ustawy, wprowadza kategorię urządzenie transportu osobistego (UTO). DO tej kategorii zaliczy się m. in. ehulajnoga. Projekt został zaprezentowany na konferencji prasowej 10 czerwca. Zaprezentowany, to trochę dużo powiedziane, bo wiceminister odpowiedzialny za projekt, posługiwał się… tradycyjnie slajdami. Teraz proces legislacyjny rusza więc na dobre. Sam tekst ustawy nie został jeszcze udostępniony… Będzie go można znaleźć na stronie Rządowego Centrum Legislacji (w menu po lewej stronie w polu „Numer z wykazu prac legislacyjnych” wpisujemy UD564). Możemy się tylko domyślać, że pojawi się tam za kilka dni.

Urządzenie transportu osobistego

Istotą rozwiązań ujętych w projekcie jest wprowadzenie do prawa pojęcia urządzenie transporty osobistego.

Projektowane przepisy wprowadzają do ustawy – Prawo o ruchu drogowym definicję urządzenia transportu osobistego i określają dla tego urządzenia maksymalne wymiary (szerokości nieprzekraczająca w ruchu 0,9 m, długości nieprzekraczająca 1,25 m), masę własną (nieprzekraczającą 20 kg) oraz maksymalną prędkość jazdy ograniczoną konstrukcyjnie do 25 km/h, jak również źródło napędu (napęd elektryczny).
Zgodnie z projektowaną regulacją, urządzenie transportu osobistego objęte zostało definicją roweru, dlatego też kierujący tym urządzeniem może korzystać z infrastruktury przeznaczonej dla rowerów (droga dla rowerów i pas ruchu dla rowerów) i jest obowiązany posiadać uprawnienia do kierowania takie same jak w przypadku roweru (m.in. karta rowerowa). Z tego względu, osoby poniżej 10 roku życia (granica wieku dla możliwości uzyskania karty rowerowej) nie mogą korzystać z urządzeń transportu osobistego.

Więcej o projekcie możecie przeczytać na stronie Rady Ministrów

Projekt trafi teraz do uzgodnień wewnątrzresortowych oraz uzgodnień międzyresortowych, a także do konsultacji publicznych. Listę podmiotów, którym zostanie przekazany projekt możecie znaleźć na podlinkowanej powyżej stronie. Przypominamy, że każdy ma prawo wypowiedzieć się w ramach konsultacji na temat projektu ustawy. W tym celu wystarczy przesłać swoje uwagi na adres Ministerstwa Infrastruktury.

Kiedy przepisy wejdą w życie

Nie mamy projektu, więc nie wiemy jakie vacatio legis zaproponowano w projekcie. Trudno też przewidzieć jakie zmiany zostaną do niego wprowadzone w wyniku konsultacji, a przede wszystkim co wyjdzie ostatecznie z Sejmu. Na stronie Rady Ministrów czytamy, że rząd chce przyjąć projekt w trzecim kwartale 2019 r. Nie ma więc w zasadzie szans na to, żeby projekt został przekazany do Sejmu w obecnej kadencji. Przypominamy, że zgodnie z zasadą dyskontynuacji projekt, który w trakcie danej kadencji nie przejdzie całej procedury legislacyjnej, trafia do kosza. No chyba, że rząd będzie chciał „utrącić” projekt… W każdym razie urządzenia transportu osobistego to raczej kwestia 2020 r.

Ehulajnogi

Problemy, jakie samorządy (bo to one głównie je mają) z elektrycznymi hulajnogami oraz kwestie bezpieczeństwa przebiły się do opinii publicznej po wypadku na Krakowskim Przedmieściu. Okazało się, że sprawa wypadku nie była tak oczywista jak się na początku wydawało. Na naszej stronie podjęliśmy się próby zebrania za i przeciw ehulajnogom.