Bidony bidonami, ale są rowery do wzięcia w cenach, które już się nie powtórzą. Zachęcamy do testowania!