Według Goldman Sachs, w latach 2009-2020 największa część finansowania VC pochłonęły inwestycje w systemy organizujące przejazdy w mieście (Uber i jego klony-37%), następnie dostawa jedzenie (23%), pojazdy elektryczne (19%), pojazdy autonomiczne (10%) i mikromobilność (7%).