Wniosek o dopuszczenie ruchu rowerowego pod prąd na ul. Kuśnierskiej

W związku z ciągłymi działaniami Gminy Miasto Szczecin związanymi z promowaniem aktywnego transportu na terenie Szczecina wnioskujemy o dopuszczenie ruchu rowerowego pod prąd w ciągu ul. Kuśnierskiej. Uzasadnienie: W ramach prototypowania zmian w obrębie pl. Orła Białego udostępniono kilka jednokierunkowych ulic dla kontraruchu rowerowego. Znacząco poprawiło to dostępność Starego Miasta. Rozwiązania te są bezpieczne i …

Czytaj więcej: Wniosek o dopuszczenie ruchu rowerowego pod prąd na ul. Kuśnierskiej