Podsumowanie pomiarów ruchu rowerowego 2016 – 2021