W styczniu Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia przyjęła dokument pt. „Standardy i wytyczne kształtowania infrastruktury rowerowej”. Kolejne miasta deklarują wdrażanie rozwiązań opisanych w metropolitalnych standardach.

Wydany przez GZM dokument to nic innego jak standardy projektowe i wykonawcze dla infrastruktury rowerowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. To zbiór najlepszych praktyk, które powinny być stosowane zawsze, ilekroć inwestycja dotyczy lub może dotyczyć ruchu rowerowego. Nad dokumentem pracowało kilkadziesiąt organizacji rowerowych z regionu. Standardy stają się w pełni obowiązującym prawem lokalnym po wydaniu przez włodarzy miast stosownych zarządzeń.

Dąbrowa Górnicza, Będzin, Sosnowiec i co dalej

Jako pierwszy stosowne zarządzenie wydał prezydent Dąbrowy Górniczej. W jego ślady szybko poszedł prezydent Będzina. Pod koniec kwietnia stosowny dokument wydał prezydent Sosnowca.
Dla Sosnowiczan to nie jedyna dobra informacja dotycząca rowerów 🙂 Jeszcze przed majowym weekendem miasto poinformowało, że udało się wyłonić wykonawcę blisko 4 kilometrowego odcinka drogi rowerowej, która połączyć ma Sosnowiec z Dąbrową Górniczą.

Chętnych do przyjęcia standardów jest więcej. W kolejce ustawiają się już kolejni samorządowcy. W niektórych miastach z apelem o przyjęcie standardów zwracają się same środowiska rowerowe – jak w Pszczynie. Miłośnicy rowerów, którzy skupiają się wokół facebook-owej strony Rowerowa Pszczyna wystosowali do władz miasta apel w tej sprawie. Wspomógł ich jeden z radnych składając w tej sprawie interpelację. Wygląda na to, że się udało 🙂