Celem działań jest promocja ekologicznych form mobilności, takich jak środki transportu zbiorowego, rower, ruch pieszy oraz transport multimodalny czyli łączenie różnych gałęzi transportu. Przesłanie tegorocznej edycji kryje się pod hasłem „Korzystaj ze zrównoważonej mobilności. Dbaj o zdrowie”. ETZT 2021 r….

Czytaj więcej: Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu i Dzień Elektromobilności